Szemléletformáló játékok

Az emberi kultúra a játékban, játékként kezdődik és bontakozik ki.” (Johan Huizinga)

 

Mindenki szeret játszani, mert a játékban kicsit elfeledkezünk önmagunkról, kicsit magasabb minőségben lépünk kapcsolatba társainkkal, és ebben az emelkedett lelkiállapotban a szemléletformálás is gyökeresebb változásokat hoz ki belőlünk, mintha csak hallunk, olvasunk vagy beszélgetünk az egyes témákról.

 

A játék során lehetőség nyílik kézzelfogható tapasztalatokat szerezni az egyes témákról. Érzékenyebbé válunk például egy szimulációs játék során arra, hogy egy problémának valóban milyen hosszútávú hatásai vannak. Ha egy szituációba kell belehelyezkedni, és egy szerepet felvenni pár percre csupán, akkor is – a tapasztalataink által – már rendelkezni fogunk egy személyes élménnyel. Ezek a konkrét tapasztalatok pedig eljuttathatnak oda, hogy határozott döntésre jussunk, és változtassunk helytelen szokásainkon. Egy-egy apró elhatározás-csermely is duzzadhat folyóvá; kis elhatározásink hozhatnak olyan változásokat az életünkben, melyeknek szélesebb körben (családunkban, munkahelyünkön vagy iskolánkban, egyházi közösségünkben) hatással lehetnek a teremtésvédelemi tevékenységünkre. Fontos szerepe van a teremtésvédelmi tudásanyagunknak, de az elméleti tudás akkor válhat gyakorlati tapasztalattá, amikor tevékenység során alkalmazzuk. Ennek nagyon jó eszköze a játék, ahol alkalom nyílik tevékenységünket megélni, tudatosítani, s mindezt örömteli hangulatban.

 

A szemléletformáló tapasztalatokon felül, érzelmi élményekben lesz részünk, ami erősíti a kötődésünket a teremtett világunkhoz, a természet harmonikus és törékeny valóságához. Ez az érzelmi töltet adhat hosszútávon lendületet a változásoknak, melyeket a játékok elindítanak bennünk.

person hiking above mountain overlooking river

Fotó: Joel & Jasmin Førestbird, Unsplash

A szemléletformáló játékok elsődleges célja tehát a személyes döntéshozatal előmozdítása. Akkor eredményes a játék, ha a résztvevők „aha-élményben” részesülnek a végére. Ha eljutunk oda, hogy felismerjük hibás gyakorlatainkat, szokásainkat, és ebből a felismerésből egy tett fakad. Elég egy kis elhatározás (mostantól kulacsot hordok magammal, lekapcsolom a lámpát, ha kimegyek a szobából, résztveszek közösségi faültetéseken, újraszalvétát használok, stb…), és a folyamat elindul vagy felgyorsul. A legkisebb döntés is hosszútávú változást eredményezhet, ezért nem kell nagy elvárásokat támasztani a résztvevőkkel szemben. Eltérő személyiségünk miatt a játékok is más-más eredményt hoznak: van, aki radikális változásokat vezet be, amikor ökológiai megtérése elkezdődik vagy intenzívebbé válik, mások viszont lassabban változtatnak, de tartós és mélyen gyökerező változásokat hoznak életükben. A cél az úton haladás; az a személyes döntés, hogy felelős vagyok a környezetemért és hajlandó vagyok tenni is érte.

 

Az eredményesség eléréséhez fontos, hogy a játékvezető legyen meggyőző, lelkes, hiteles, és felkészült. A játékvezető nagy hatást tud tenni a résztvevőkre pozitív és negatív irányba egyaránt. Ha lelkesedésünkkel a résztvevőket is motiválni tudjuk, akkor sikeres lesz a játék. A felkészültség minden esetben nagyon fontos, elhagyhatatlan. Olyan játokokat válasszunk, amelyekbe könnyedén bele tudunk helyezkedni, magunk is szívesen vezetjük. Ellenkező esetben a résztvevőket nem tudjuk megnyerni a témának, akár el is riaszthatjuk egy gyengén vezetett vagy rosszul megválasztott játékkal.

 


 

A játékok kiválasztásánál az alábbi szempontokat vegyünk figyelembe #

 

 • A játék célja minden esetben a teremtett világhoz fűződő szeretetkapcsolatunk elmélyítése, csak a részcélok eltérőek, például
  • ismeretterjesztés (a klímaváltozás és ezen belül résztémák, például az általa indított változások a világban, vagy a teremtett világ szépségei és összetettsége, az emberi tevékenységek hatásai számokban vagy ábrákban, hasznos ötletek, amelyeket hétköznapi életünkben meg tudunk valósítani)
  • közösségformálás (ennek során az egymáshoz tartozás érzését erősíthetjük, és tudatosítjuk azt, hogy együtt sokkal eredményesebben vagyunk, mint egyenként),
  • egyéb témák megismertetése (Például a Laudato si’ enciklika megismerése, elmélyítése).
 • A résztvevők életkora: a felnőttek is szívesen vesznek részt játékokban, melyek jól előkészítettek és érdekes számukra a témaválasztás
 • A résztvevők előzetes tudása
 • Helyszín (kül- vagy beltér), mekkora hely áll rendelkezésre
 • A rendelkezésre álló idő
 • A rendelkezésre álló eszközök/ szükséges eszközök
person in red sweater holding babys hand

Fotó: Hannah Busing, Unsplash

 

A játékok levezetésénél az alábbi szempontokra érdemes figyelni #

 • Legyünk vidámak!
 • Legyünk kellően felkészültek, de nem túl merevek a játék során. Formáljunk oldott légkört, hogy a résztvevők örömtelin vegyenek részt a játékban.
 • Általában segít a teremtésvédő légkör megvalósításában, ha nem versenyeztetjük a résztvevőket, hanem az együttműködést támogató módszereket részesítjük előnyben.
 • A játék végén általában érdemes hangsúlyozni, hogy mi is volt a célja, és röviden értékelhetjük is a folyamatot, levonjuk a szükséges következtetéseket, illetve egy távlati kitekintést adunk. Ne felejtsünk erre külön időt számolni.
 • Figyeljünk arra, hogy minden résztvevő jól érezhesse magát, és azonos arányban juthasson szóhoz vagy feladathoz.

 

Jelen gyűjteményünk több részből áll. A teljesség igénye nélkül tartalmaz:

 • könnyedén elkészíthető, vagy minimális anyagszükséglettel megvalósítható játékokat,
 • online letölthető vagy elérhető játékokat,
 • kölcsönözhető játékokat,
 • játékok kölcsönzésével foglalkozó társaságokat,
 • játékos foglalkozások vezetésére meghívható társaságokat,
 • szemléletformáló játékokat tartalmazó társaságok (egyházi és civil szervezetek) honlapjait,
 • szemléletformáló játékokat tartalmazó könyvek, kiadványok bibliográfiáját

 

A különféle aktivitások közül nem könnyű választani. (Túl)fejlett világunk egyik nehézsége, hogy a bőség zavarával találjuk szemben magunkat. Épp ezért szeretnénk olyan gyűjteményt közreadni, amely praktikus, és sok irányba lehet továbblépni egy esemény szervezésekor és eközben frappáns segítséget ad a játékok kiválasztása és előkészítése során.

 Az egyes játékok leírásánál megtalálható a nehézségi  szint, javasolt  korosztály, időtartam, esetleges  kellékek.

Természetismeret, természetszeretet #

 

Találkozás egy fával

Fotó: Trent Haaland, Unsplash

 

Közepes, 4 évesnél idősebbeknek, 20-60 perc, szembekötő kendőkre lesz szükség

 

Legalább két fős csoportokban játsszuk. Alakítsunk párokat. Bekötött szemű társadat vezesd el egy számodra vonzó fához. Hogy ez milyen messze lehet, az függ párod életkorától, és attól, hogy mennyire képes tájékozódni. Egész kis gyermekek kivételével 20-30 méterre nyugodtan elmehetünk.

Segítsd a „vakot” a fa felfedezésében, egyéni jellegzetességeinek megismerésében. Tapasztalataink szerint a konkrét kérdések, utasítások hatékonyabbak az általánosaknál. Az „Érezd a fát” felszólításra kevesebb érdeklődéssel reagálnak, mint ha azt mondod: „Dörzsöld az arcod a fa kérgéhez!” Ahelyett, hogy „Fedezd fel a fádat!” jobbak a következők: „Él még  ez a fa?  Át tudod fogni?… Idősebb nálad?… Találsz-e rajta élő növényeket?… Állatok nyomát?… Zuzmókat?… Rovarokat?”

Mikor vak társad befejezte a fa tanulmányozását, vezesd vissza a kiindulási pontra, de ne a legrövidebb úton! (Itt rejlik a móka lehetősége: nem létező fatörzsek átléptetése, keresztülcsörtetés olyan bozótosokon, melyek nem is esnek útba.) Visszatérve vegyétek le a kötést, és a látóvá vált vak igyekezzen megkeresni a fáját. Mikor a gyermek a  saját fáját keresi, az erdő egy csapásra egyéniséggel bíró fák csoportjává válik.

Egy fa feledhetetlen élményt jelenthet a gyermek életében. Sokszor előfordul, hogy azok a gyerekek, akikkel ezt a játékot játszuk, évek múltával is szó szerint kivonszolnak az erdőbe, hogy megmutathassák: „Nézd! Ez az én fám!”

(Joseph Cornell: Kézenfogva gyerekekkel a természetben. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. 1998.)

 

Ablak a természetre

closed eye boy laying on brown maple leaves

Fotó: Annie Spratt, Unsplash

Közepes, 7 évesnél idősebbeknek, kb egy óra

 

Az erdő sosem-látott módon izgalmas, ha új szögből tekintesz rá. Ebben a játékban a földön fekvő gyerekek elmerülnek a ringatózó fakoronák, röpdöső madarak és a suttogó szél megfigyelésében. A lombozat résein át csöndes felhők kukucskálnak be erdei szobájukba. Mivel elrejtőztek és csöndben vannak, az állatok rendkívül közel merészkednek.

Szólítsd fel a gyerekeket, hogy feküdjenek le, és az égre tekintve kezdjenek a természet egészének részeként gondolni magukra. Miután mosolyogva engedélyt kértél, takard be minden gyerek testét avarral, ágakkal és fenyőtűkkel, csak a fejük maradjon szabadon. Érdemes a bátrabbakkal kezdeni, akik példát mutatnak. Olyan vastagon terítsd be őket, hogy úgy érezzék, benn vannak a föld alatt. Végül arcukra is tehetsz egy kevés levelet (legjobb a fenyőtű). Vigyázz, hogy csak tiszta anyagot használj, és az utolsó lépés előtt kérd meg őket, hogy csukják be a szemüket.

Mondd, hogy jelezni fogsz, ha fel kell kelniük: ez segít nekik abban, hogy hosszabb ideig nyugodtan feküdjenek. Természetesen még azelőtt kell jelezned, mielőtt nyugtalankodni kezdenének. Meglepő módon azt tapasztaltuk, hogy húsz percet még nem találtak hosszúnak.

Ha nagy csoporttal dolgozol, legyél gyors, kérd meg a gyerekeket, hogy segítsenek betakarni egymást. Egy irányba haladjatok, távolodva az először betakartaktól. Mikor az elsők már felkeltek, tereld el őket azok közeléből, akik még élvezik az erdő csendjét. Az olyanokat, akik várható, hogy beszédükkel, mocorgásukkal zavarni fogják társaikat, a többiektől kicsit távolabb „temesd el”.

A gyerekek könnyebben elfogadják, hogy talajjal és levelekkel takarod be őket, ha közvetlenül előtte áshattak vagy négykézláb mászkálhattak az erdő talaján. Fontos az is, hogy előzetesen említést tégy azokról a bogarakról és más állatokról, melyek majd valószínűleg rájuk másznak. Ezt játékosan tedd! Engedd, hogy a gyerekek először játsszanak a különféle ízeltlábúakkal, engedjék azokat magukon mászkálni. Ez rendszerint nagy nevetés mellett szokott történni, ami segít, hogy a gyerekek megszabaduljanak korán beléjük nevelt előítéleteiktől, és elfogadják ezeket a csodálatos kis lényeket. Biztasd őket arra, hogy mozdulatlanul feküdjenek akkor is, ha az állatok rájuk másznak; kérd meg, hogy próbálják érezni, mit csinál rajtuk az állat, és erről majd számoljanak be társaiknak.

         Az Ablak a természetre játék során az erdőt saját szemén keresztül ismerjük meg.

(Joseph Cornell: Kézenfogva gyerekekkel a természetben. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. 1998.)

 

Vakséta

Fotó: Annie Spratt, Unsplash

Könnyű, 3 évesek és idősebbek, szembekötő kendőkre lesz szükség, 20 perc

 

Alakítsatok párokat: egy felnőtt, egy gyerek, vagy csupa gyerek. Minden pár döntse el, ki lesz először a vak és ki a vezető. A vezető végigvezeti társát egy tetszőleges, érdekesnek ígérkező útvonalon – gondosan ügyelve a kidőlt fákra, alacsony ágakra és hasonlókra. Vak társa kezét ráhelyezi különböző tárgyakra, izgalmas hangok, szagok közelébe vezeti.

(Joseph Cornell: Kézenfogva gyerekekkel a természetben. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. 1998.)

 

Hangok

girl in white and green tank top lying on green grass field

Fotó: Jakayla Toney, Unsplash

Könnyű, három évesek és idősebbek, kb. 25 perc

 

A gyerekek feküdjenek hanyatt egy réten, az erdőben, egy mocsár szélén vagy akár egy parkban, mindkét kezüket  tartsák fel ökölbe szorítva. Ha valaki új madárhangot hall, emelje fel egy ujját. Kinek van a legjobb füle? Remek alkalom arra, hogy a gyerekekben tudatosuljanak a természet hangjai (és csöndje). Változatosságképpen figyeljetek minden állathangra, vagy bármilyen hangra: a lehulló levelekére, a fűben susogó szélre vagy a víz zúgására.

(Joseph Cornell: Kézenfogva gyerekekkel a természetben. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. 1998.)

 

Felidézés

gray stones

Fotó: Deniz Altindas, Unsplash

Közepes, 5 évesek vagy idősebbek, két zsebkendőre lesz szükség, 15 perc

 

Ez a játék igen alkalmas arra, hogy felkeltse a gyermekek érdeklődését a kövek, növények és állatok iránt. Mielőtt a gyerekek összegyűlnének játszani, titokban szedj össze a közvetlen környéken tíz gyakran (sok példányban) előforduló természetes dolgot, pl. köveket, magokat, tobozokat, növényi részeket, állatokra utaló jeleket.  Rakd ki őket az egyik zsebkendőn és takard le a másikkal. Hívd közel a gyerekeket, és mondd meg nekik: „Itt a zsebkendő alatt tíz olyan természetes dolgot rejtettem el, melyek mind megtalálhatók a közelben. 25 másodpercre fel fogom emelni a zsebkendőt; igyekezzetek mindent jól megfigyelni és az emlékezetetekbe elraktározni.”

A 25 másodperces betekintés végeztével a gyerekek szétszóródnak, és mindenki maga próbálja összeszedni a bemutatott dolgok pontos másait. Öt perc keresés után hívd őket vissza. Megfelelő körítéssel húzd elő az egyes objektumot, mesélj mindegyikről valami érdekeset, majd kérdezd meg a gyerekeket, ki talált hozzá hasonlót.

A gyerekeket nagyon érdekel minden, amit mutatsz. Ha többször is eljátsszátok ezt a játékot, nagymértékben fokozódik koncentrációs képességük és fejlődik emlékezetük.

(Joseph Cornell: Kézenfogva gyerekekkel a természetben. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. 1998.)

 

Minitúra

Fotó: Awar Kurdish, Unsplash

Közepes, négy évesek és idősebbek, 15-20 cm-es zsinórokra és kézi nagyitóra lesz szükség, 25 perc

 

Felfedező út egy 15-20 cm-s zsinór mentén. A „túrázók” a földön hasalva centiméterenként fedezik fel a természet apró csodáit: a szivárványszínű vízcsepp súlya alatt ívbe hajló fűszálat, virágporral behintett színpompás bogarat vagy az ijesztő állkapcsú nyolcszemű pókot. A gyerekek nagyon szeretik az apró dolgokat; el leszel ragadtatva, hogy milyen lelkes odaadással merülnek el az erdei miniatúrák világában.

Kezdés előtt figyelmeztesd a gyerekeket, hogy a szemük sose legyen 30 cm-nél magasabban a talaj felszíne felett.

Kérd meg a gyerekeket, hogy a számukra legizgalmasabbnak ígérkező részen feszítsék ki zsinórjukat. Adj mindenkinek egy-egy kézinagyitót, hogy úgy érezhessék, hangyányira zsugorodtak. Ha gondolod, kérdésekkel is serkentheted fantáziájukat: „Milyen világon vándorolsz most keresztül? Kik a közvetlen szomszédaid? Barátságosak? Szorgalmasak? Mit fog az a pók csinálni veled? Bekap vagy a hátára vesz? Hogyan éreznéd magad, ha te lennél az a fémesen csillogó zöld bogár? Hogyan töltenéd a napodat?”

(Joseph Cornell: Kézenfogva gyerekekkel a természetben. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. 1998.)

 

Az élet piramisa

Fotó: Rafay Ansari, Unsplash

Közepes, hét évesek és idősebbek, ceruzákra, papírra lesz szükség, 30 perc

 

A játékhoz legalább hat játékosra van szükség. Adj minden gyereknek egy darab papírt, hogy írja rá titokban egy, a környéken honos állat vagy növény nevét, amivé szívesen változna. A gyerekek a tornaórához hasonló módon gúlát fognak alkotni; de ezt csak akkor áruld el, ha már összeszedted a papírokat. Egyszerűsíthetünk és tágíthatjuk a korosztályt, ha előkészített képes lapokkal készülünk.

         Most kezdődik a mulatság: „Honnan származik a Földre jutó energia? …A Napból. … remek! Az élet mely formája hasznosítja elsőként ezt az energiát? A növények. Helyes. Most piramist fogunk építeni. „

         Néhány kétségbeesett nyögés hallatszik — a növénynevet felíró gyerekek rádöbbentek, mi vár rájuk…

         „A növények kerülnek legalulra, hiszen minden állat élete rajtuk áll: táplálékukat közvetlen vagy közvetett formában mind a növényekből szerzik. Minden „növény” térdeljen le, egymás mellé, egy sorba. Most felolvasom a papírokról az állatneveket. Mondjátok meg mindegyikről, hogy növényevők vagy húsevők-e. A „növényevők” álljanak fel egy sorban a „növények” mögött, a húsevők egy második sorban őmögöttük.

         Szinte mindig több gyerek áll a hátsó sorokban: mennyivel izgalmasabb egy puma vagy egy medve a pitypangnál vagy a pézsmapocoknál! A szerénység, sajnos, ritkán mozgatja meg a fantáziát. Nehéz olyan piramist építeni, amelynek az alja keskenyebb, mint a teteje… néhány ragadozónak tehát le kell mondania büszke helyzetéről. Biztasd a gyerekeket, hogy igyekezzenek olyan piramist kialakítani, melybe minden tagnak megfelelő helye van. A nagyobb gyerekek pl. átváltoztatnak növényekké, ha van hozzá kedvük. Nyilvánvaló, hogy minél magasabbra megyünk a táplálékláncban, annál kevesebb állat „fér ott el”. Mutasd meg a „növények” fontosságát: próbáld meg egyiküket kihúzni!

(Joseph Cornell: Kézenfogva gyerekekkel a természetben. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. 1998.)

 

Hálózat

spider web in close up photography

Fotó: Shannon Potter, Unsplash

Közepes, öt évesek vagy idősebbek, egy gombolyagra lesz szükség, 30 perc

 

Ez a játék remekül megvilágítja a természetes életközösségek tagjai között fennálló létfontosságú kapcsolatokat.  A hálózatépítés szemléletesen bemutatja hogy a levegő, a sziklák, a növények és az állatok hogyan működnek együtt kiegyensúlyozott élet-hálózatban.

A gyerekek kört alkotnak. A játékvezető középen áll, kezében egy gombolyaggal. „Mondjatok egy növényt, mai itt a környéken él!..Ibolya…Jó. Tessék, Ibolya kisasszony, fogd a madzag végét. Él-e itt olyan állat, ami megeheti az ibolyát?…Nyúl! …Ó, az nagyon fogja szeretni. Nyuszi úr, gyere, fogd meg itt a madzagot; hozzá vagy kötve Ibolya kisasszonyhoz, hiszen szükséged van rá, hogy jóllakhass. És ki eszi meg Nyuszi urat vacsorára?”

Kösd össze sorra a gyerekeket, miután megbeszéltétek kapcsolatukat a csoport többi tagjával. Vess fel új elemeket és szempontokat, mint pl. eddig nem említett állatok, talaj, víz, stb., míg minden gyereket sikerül bekapcsolni a szimbolikus élethálózatba. Íme, elkészült a saját ökoszisztémátok!

Hogy megmutathasd, milyen fontos a háló bármely tagja, távolíts el valakit valami elfogadható indokkal. Pl. tűz vagy favágók elpusztítanak egy fát. A lezuhanó fa megrántja a zsinórt; mindenki, aki érzi a rántást, érzi a fa halálának következményeit. Mindenki, aki rándítást érzett, maga is rántsa meg a zsinórját. A játék addig megy, míg mindenki megérzi, hogy senki sem maradhat érintetlen, ha csak egy fa is elpusztult.

Előkészülhetünk ábrás lapokkal is, melyekből a résztvevők húznak.

(Joseph Cornell: Kézenfogva gyerekekkel a természetben. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. 1998.)

 

Milyen állat vagyok?

woman in blue crew neck t-shirt

Fotó: Annie Spratt, Unsplash

Közepes, 6 évesek és idősebbek, állatképek, biztosítótűre lesz szükséges, 30 perc

 

Tűzzünk egy állatképet az egyik gyerek hátára úgy, hogy ő ne lássa azt. Forduljon háttal a csoportnak, hogy mindenki lássa, milyen állat „lett belőle”.  Majd tegyen fel kérdéseket a többieknek, hogy kitalálhassa. A többi gyerek csak igennel, nemmel és talánnal válaszolhat. Nagyobbak esetén futhat párhuzamosan, kérdezgetnek egymástól.

(Joseph Cornell: Kézenfogva gyerekekkel a természetben. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. 1998.)

 

Baglyok és varjak

time lapse photography of owl flying

Fotó: Richard Lee, Unsplash

Közepes, 5-13 évesek, 20 perc

 

Íme egy remek játék a nemrégiben tanult fogalmak felelevenítésére. Alakítsunk két egyforma csapatot, a Baglyok és a Varjak csapatait. A két csapat álljon fel egymással szemben, kb. fél méter távolságban. Öt méterrel a csapatok mögött húzzunk egy-egy vonalat: ez lesz a „ház”. A játékvezető hangosan állit valamit; ha igazat mond, a Baglyok kergetik a Varjakat, igyekeznek elkapni őket, mielőtt azok elérnénk házukat; ha nem igaz az állítás, a Varjak kergetik a Baglyokat. Akit megfogtak, átáll a másik csapathoz.

Ha a játékosok számára nem egyértelmű a válasz, néhány Bagoly és Varjú egymás felé rohan, mások sarkon fordulva a házuk felé futnak. A zűrzavar során a játékvezető ne szóljon, maradjon semleges. Csak akkor fedje fel a helyes megoldást, ha elcsitult a kavarodás.

Példaként néhány állítás:

Érzékelés: „A szél a Varjak felől fúj”. Fogalom: „Az  örökzöldek sohasem hullajtják el leveleiket”. Megfigyelés (miután felmutattunk egy levelet): „Ez egy ötkaréjú levél, öt érrel”. Fajfelismerés: „Ez a tölgy termése”.

(Joseph Cornell: Kézenfogva gyerekekkel a természetben. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. 1998.)

 

Fakoronák

low-angle photography of green trees under blue and white sky during daytime

Fotó: David Tip, Unsplash

Közepes, 5 évesek és idősebbek, 20 perc

 

Olyan helyet keressünk, ahol több különböző fafaj példányai nőnek. Egy gyerek testtartásával próbálja utánozni valamelyik fát, a többiek pedig találják ki, melyikről van szó. Csapatok is játszhatják: az egyik csapat együttesen formázza meg a fát, a másik csapat tagjai találgatnak. Vagy: az egyik csapat egy képviselője – aki legjobban hasonlít az adott fára – utánoz, a másik csapat találgat.

Módosíthatjuk a játékot úgy is, hogy állatot kelljen utánozni, vagy hagyjuk nyitva, hogy állatról vagy növényről van-e szó – de csak természeti lény lehet, hagyjuk a sportkocsikat és a kukásautókat! E játék közelebb hozza egymáshoz a csoportok tagjait, és a színjátszókészséget is fejleszti.

(Joseph Cornell: Kézenfogva gyerekekkel a természetben. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. 1998.)

 

Noé bárkája

forced perspective photography of woman hugging giraffe

Fotó: Briana Tozour, Unsplash

Könnyú, 5 évesek és idősebbek, szükség lesz kartonlapokra és ceruzára, kb. 30 perc

 

Találd meg párodat Noé bárkájának zajongó állatseregletében!

Először számold meg, hány játékos van, majd írj/nyomtass feleennyi állatnevet/képet. Ha a játékosok száma páratlan, egy állat háromszor szerepeljen (ők hárman fognak egymásra találni); végül annyi kartonod legyen, mint ahány játékos.

Keverd össze a lapokat, majd oszd ki őket. Mindenki megnézi, mi áll a lapján, és menten olyan állattá változik – de ezt egyelőre titokban tartja. Szedd össze a lapokat.

Adott jelre minden játékos utánozni kezdi állata hangját, mozgását, jellegzetes testtartását, hogy felhívja magára párja figyelmét. Óriási élmény, mikor az állatsereglet egyszerre kezd ugatni, kukorékolni, rikoltozni, fütyülni, páváskodni, szárnyaival csapkodni, ugrálni és pózolni. Mindenki olyan hangot adhat, amilyet csak akar, csupán beszélni nem szabad – az állatoknak minél meggyőzőbb viselkedésükkel kell párjukat magukhoz csalogatni. A játék vége boldog találkozások sorozata és sok-sok nevetés.

 (Joseph Cornell: Kézenfogva gyerekekkel a természetben. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. 1998.)

 

 

Természetvédelem, teremtésvédelem #

„A világegyetem alaptermészete az összetartozás. Minden összefügg mindennel. Nincs különváltság.” (Darnel Christian)

Ceruzás

blue red and yellow color pencils

Fotó: Ave Calvar, Unsplashközepes- nehéz, 14+ korosztály, ceruza, kb. 30 perc 

 

7 db ceruza egyes oldalaira felírjuk az alábbi szavakat:

 1. globális felmelegedés, biodiverzitás csökkenése, vízválság, talajkimerülés, műanyagszennyezés, élőhelyek visszaszorulása
 2. autó, vonat, bicikli, repülő, hajó, gyalog
 3. hús, tojás, gabona, tejtermék, zöldség-gyümölcs, olaj
 4. műanyag, üveg, pamut, fa, papír, fém
 5. szívószál, léggömb, tűzijáték, benzines lombfújó, autósampon, palackozott víz
 6. komposztálás, csomagolásmentesség, vegyszermentesség, autómentesség, újrahasznosítás, fogyasztáscsökkentés
 7. hazai, műanyagmentes, pálmaolajmentes, tartós, víztakarékos, energiahatékony

 

Aztán a csapat „dob” a ceruzákkal, és megbeszélik, milyen kapcsolatot találnak a fogalmak között. Lehet eltérő fogalmakat is összeírni, persze, ez csak egy példa.

(dr. Réffy Júlia, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyetesület tagja)

 

Asszociációs játék

boy leaning back on tree

Fotó: Motoki Tonn, Unsplash

 

Közepes, 6-14+ éves korig, előkészület témákkal, kulcsszavakkal, kb. 15 perc

 

Érdemes egy jelenetet eljátszani, felolvasni, levetíteni az emberek sokféle nézőpontjáról. 

Neked – a cilinderes úrral ellentétben – mi jut eszedbe az alábbi szavakról? (Pl. Erdő, Föld, Biblia, Víz, stb.)

Hogyan magyaráznád el az Úrnak, miről van szó?

Mi jut eszedbe a jövőről?

Rajzoljátok le, beszéljétek meg!

 

Fa vers

decorative lights under tree at night

Fotó: Jay, Unsplash

Közepes, tetszőleges korosztálynak, kb. 15 perc

 

Írj rövid verset néhány szóval az alábbi szabályok betartásával:

 

Azt álmodtam, ……………. (milyen?) fa voltam.

(Hol?) ……………………

(Hogyan?) ………………………..

(Mit csináltam?)…………………………..

 

Közlekedés #

 

Kakukktojás

A group of friends at a coffee shop

Fotó: Brooke Cagle, Unsplash

 

Közepes, 6-10 éves és idősebb, kb. 20 perc

Érdemes az alábbiakat képekkel, videókkal színesíteni vagy activity kártyák formájában eljátszani a gyerekekkel. A nagyobbakkal kiváló beszélgetési alapot nyújthatnak a témák. Utána nyomozhatnak a tényekről és tévhitekről.

Melyik a kakukktojás, és miért?

 1. roller                       villamos                  metró                      vonat
 2. repülőgép               űrhajó                     helikopter               siklóernyő
 3. kajak                       sárkányhajó            kerékpár                 elektromos roller
 4. autóbusz                 autó                         vonat                      teherautó
 5. közeli célpontok     egzotikus nyaralás    nyaralás vonattal    kirándulás
 6. lassabban vezetünk finoman fékezünk  leggyorsabban megérkezünk tele autóval utazunk
 7. új jármű, ha ki tudom fizetni                     használt járművet vásárolok          megjavíttatom a járművemet         karbantartom, óvom a járművemet

  

Élelmiszer #

 

Egyetértesz?

Fotó: StockSnap, Pixabay

 

Könnyű, 10-18 évesek, 30 perc

 

Kérjük meg a résztvevőket, hogy az egyes állítások után döntsék el, 1-től 5-ig terjedő skálán mennyire értenének egyet az állításokkal! Ezután 2 percben beszéljék meg a párjukkal, hogy mit gondolnak. Lehetnek fix párok, vagy a teremben sétálva mindig új párt keresnek maguknak.

 Állítás tippek:

 1. Nagyon szeretem az epret, egész évben szoktam friss epret vásárolni!
 2. Igyekszem a lakóhelyem 50 km-es környezetéből származó élelmiszereket vásárolni.
 3. Mindig azt a terméket vásárolom, ami szezonális, ezzel kímélem a környezetemet és változatos zöldségekhez és gyümölcsökhöz jutok.
 4. Piacra járok.
 5. Nem foglalkozom az élelmiszerek eredetével, amihez kedvem támad, azt fogyasztom.
 6. Minden nap eszem húsfélét, ha lehet, többször is, mert nagyon szeretem a húsételeket.
 7. Ott vásárolok, ahol járok.
 8. Igyekszem csomagolásmentesen vásárolni.
 9. Csak alkalmanként fogyasztok húsételeket, mert az ipari állattenyésztés nagy környezeti terheléssel jár.
 10. Sohasem indulok bevásárlótáska nélkül a boltba.
 11. Nagy kiszerelésű termékeket vásárolok, hogy kevesebb hulladékot termeljek.
 12. Tanulok kertészkedni, mert egészséges élelemmel láthatjuk el vele a családunkat.

 

Szemét, hulladék #

 

Titkosírás

white and brown floral textile

Fotó: Jeremy Bezanger, Unsplash

A hivatkozásra kattintva és letöltve egy titkos szöveget fejthetnek meg a résztvevők. Hasonlóképpen játszhatunk rovásírással.

Letöltés:

https://drive.google.com/file/d/1TNxREVxSLADVVrkIwyZNrrI-XRneaoJ5/view

(dr. Réffy Júlia, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyetesület tagja)

 

Hulladék dobble

yellow red and blue lego blocks

Fotó: Christopher Paul High, Unsplash

A Dobble kártyajátékot akár ötféleképpen is játszhatjuk, és mindegyik hasonló elven működik: meg kell találnunk a lapkákon található azonos formákat.

Ez egyáltalán nem olyan egyszerű feladat, ugyanis minden két kártyalapon csak egy közös kép van. A kártyák segítségével az észlelési képességeinket fejleszthetjük.

Alapjáték

Az alapjáték során az asztal közepére helyezünk két lapot, amiken meg kell találni az azonos formát – ezek teljesen ugyanúgy néznek ki, egyedül a méretükben térhetnek el. Aki előbb találja meg a közös képet, és annak nevét hangosan kimondja, megkapja a lapokat, és újakat csapunk fel. Aki a legtöbb párt gyűjti, az győz. Ha ezt begyakoroltuk, akkor kipróbálhatjuk a többi verziót is!

Torony

A játékosoknak osztunk egy-egy lapot, a többit egy pakliban az asztal közepére helyezzük, a legfelső lapot képpel felfelé. Mindenki egyszerre megfordítja a kártyáját, majd aki először rálel a középsőn és a sajátján található közös szimbólumra, megnyeri a kört. Ekkor a középen lévő lapot magához veszi, ráhelyezi a saját lapjára, így most már ezt a kártyát kell figyelnie. Középre új lapot csapunk fel, amit ismét a leggyorsabb vihet el. Amikor elfogynak középről a lapok, megnézzük, kinek a legmagasabb a tornya, ő nyerte a játékot.

Kút

A Kút játékban – a Toronnyal ellentétben – a cél, hogy mielőbb megszabaduljunk a lapjainktól. Ennek megfelelően a felállás is más: ezúttal egy lapot helyezünk képpel felfelé az asztal közepére, a többit pedig megkeverve, egyenlően szétosztjuk a játékosok között. Aki először fedezi fel a saját paklijának felső lapján és a középső lapon szereplő azonos szimbólumot, annak a kártyája középre kerül, így ehhez kell hasonlítani a kártyáinkat.

Forró krumpli

Ahogy a játék neve is mutatja, úgy szabadulunk meg a lapunktól, mintha az égetné a tenyerünket. Ebben a verzióban nincs pakli, egymás lapjain kell megtalálnunk az azonosságokat. Mindenkinek osszunk egy-egy lapot, fordítsuk meg egyszerre, és találjuk meg a közös képeket. Aki gyorsabb, az a saját lapját a másik kezébe teszi, így megszabadulva a „krumplitól”. Ajánlott előre meghatározni a körök számát, hiszen a játékban csak vesztes van – az a játékos, akinél a legtöbb lap összegyűlt.

Szerezd meg mind!

Tegyünk az asztal közepére egy lapot képpel felfelé, valamint köré annyi lapot képpel lefelé, ahány játékos játszik. Egyszerre fordítson fel mindenki egyet-egyet, majd indulhat a keresés! A cél, hogy minél több lapot gyűjtsünk be, amit úgy érhetünk el, ha megtaláljuk a középsővel közös szimbólumot.

Mérgezett alma

Ennek a játékmódnak azonos az előkészülete, mint a Torony esetén, ám itt az ellenfeleinknek adogatjuk a húzópakli lapjait. A feladatunk, hogy megtaláljuk a középső lap és bármely más játékos lapja közötti azonosságot, és az veszít, akinek a legmagasabb tornya lesz.

A Dobble akkor az igazi, ha minél többen játszunk vele, de két játékos esetén is nagyon élvezetes – egy igazi gyors, pörgős partijáték.

Letöltés:

https://drive.google.com/file/d/1kHp_NAtNBm98XhgSz1rDyses3fSNhqF3/view

 

Más képekkel is készíthetünk Dobble-t:

Dobble játék készítése

 

(dr. Réffy Júlia, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyetesület tagja; játékszabály: https://www.egyszerbolt.hu/dobble-jatekszabaly

 

 

Hulladék memória

 

Letöltés és játékszabály: 

https://drive.google.com/file/d/1afb3Hrrznl2Hmlx9J3CUSO7u_9akITEm/view

(dr. Réffy Júlia, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyetesület tagja)

  

Laudato si’ ismerete #

 

Párkereső

brown and white books on shelf

Fotó: Erol Ahmed, Unsplash

közepes- nehéz, 10 év felett, cetlik előkészítve, kb. 30 perc

 

Az enciklika egyes mondatait felírjuk egy-egy papírcsíkra és két részre vágjuk. Kiosztjuk a játékosok között és megkérjük, keressék meg a másik felüket. Ha megtalálták, beszélgessenek róla, majd osszuk meg a csoport többi tagjával, milyen üzenetet kaptunk.

 

Például:

 1. Közös otthonunk megvédésének sürgető kihívása magában foglalja azt az igyekezetet is, / hogy az egész emberi családot egyesítsük a fenntartható és átfogó fejlődés keresésében, mivel tudjuk, hogy a dolgokon lehet változtatni.
 2. Sok szegény él a felmelegedéshez kapcsolódó jelenségek által különösen sújtott területeken, / és létfenntartási feltételeik erősen függnek a természetes készletektől és az ökoszisztéma-szolgáltatásoktól, mint például a mezőgazdaság, a halászat és az erdei erőforrások.
 3. Tragikus a környezetpusztulás által még mélyebbé vált nyomorból menekülő elvándorlók számának növekedése, / akiket a nemzetközi egyezmények nem ismernek el menekültként, és akik törvényi előírások bármiféle védelme nélkül hordozzák magukra hagyott életük terhét.
 4. Az ökoszisztémák gondozása olyan látásmódot feltételez, amely nemcsak a közvetlenül láthatót veszi figyelembe, / mert ahol csak a gyors és könnyű gazdasági nyereségre törekszenek, ott senkit sem érdekel igazán az ökoszisztémák megóvása.
 5. Az emberi környezet és a természeti környezet együtt megy tönkre, és nem tudjuk megfelelően kezelni a környezet pusztulását, / ha nem szentelünk figyelmet azoknak az okoknak, amelyek az emberi és társadalmi hanyatlással állnak összefüggésben.
 6. A humánökológia elválaszthatatlan a közjó fogalmától, attól az alapelvtől, / amely központi és egységesítő szerepet játszik a társadalometikában.
 7. Az Eucharisztia összeköti az eget és a földet, átfogja és áthatja az egész teremtést. / A világ, mely Isten kezéből került ki, boldog és teljes imádásban tér vissza hozzá.

 

További honlapok, szemléletformáló játékok letöltéséhez, szervezéséhez illetve kölcsönzéséhez #

 

Ajánlott irodalom #

 • Joseph Cornell: Kézenfogva gyerekekkel a természetben. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. 1998.
 • Fogyasztó Kúra Környezeti nevelési modulgyűjtemény a fenntartható fogyasztásról – Magosfa Környezeti nevelési és ökoturisztikai alapítvány 2009.
 • Nyitrainé Németh Ibolya: Módszertani kézikönyv nemcsak környezeti nevelőknek – MKNE 2005.
 • Dennis Meadows – Sweeney, Linda B.: Rendszergondolkodás játékosan
 • Schmidt Emese: Gyertek velem … madarászni! – MKNE 2008.
 • Zöld Jeles Napok Módszertani kézikönyv – MKNE 2009.

 

Amennyiben szívesen osztanátok meg játékfejlesztéseiteket másokkal, megírhatjátok az info@teremtesvedelem.hu email címre. Köszönjük!

Updated on 2023.11.29.
Mennyire tetszett a tartalom?

Kapcsolódó jó példák:

Megszakítás